Nie zawsze rozumiałam pewne zachowania dzieci i niemowląt, wtedy z pomocą przyszła mi wiedza zdobyta na kursach Integracji Sensorycznej.
Kilkanaście lat pracuję tą metodą z niemowlętami, dziećmi i młodzieżą.
Metodę S.I. z powodzeniem łączę z innymi metodami tak,aby skutecznie pomóc dziecku, także z fizjoterapią niemowląt i małych dzieci.
Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, które, mają problemy z koncentracją, uczeniem się, nauką nowych umiejętności ruchowych, są zbyt spokojne lub zbyt rozbiegane.
Stosuję metodę Integracji Sensorycznej jako uzupełnienie terapii dla dzieci z zespołami genetycznymi oraz mpd.
Przeprowadzam konsultacje z rodzicami i dzieckiem w zakresie deficytów Integracji Sensorycznej.
Rozpoczęcie terapii S.I. jest poprzedzone dokładną diagnozą dziecka opartą na Testach Południowo-Kalifornijskich, Obserwacji Klinicznej i wywiadzie z rodzicami.
Na podstawie badań i obserwacji przekazuję kilkustronicową pisemną diagnozę i indywidualny plan terapii. Rodzice dostają wskazówki i zadania do pracy w domu.
Podstawowym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia prowadzone w odpowiedniej kolejności.
Z problemów z zakresu integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną. Nawarstwiają się i rosną z naszymi pociechami. Dlatego tak ważne jest wczesne diagnozowanie i objęcie terapią S.I.
Jednym z pierwszych objawów dysfunkcji jakie możemy obserwować u niemowląt są problemy ze snem w dzień, niezadowolenie dziecka, którego nie znamy przyczyn, częste zmiany nastrojów,duże pobudzenie malucha.

Inne wybrane, objawy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej:

  • dziecko często potyka się, przewraca
  • ma tendencje do uderzania się we framugę drzwi lub meble
  • nie doprowadza czynności do końca
  • ma nieuzasadniony lęk przed wysokością, ruchem czy upadkiem
  • chodzi na palcach
  • trudno mu nauczyć się jeździć na rowerze oraz innych nowych aktywności
  • ma chorobę lokomocyjną
  • odwrotnie wkłada buty, spodnie, bluzki.

JEŚLI TWOJE DZIECKO POTRZEBUJE POMOCY W ZAKRESIE FIZJOTERAPII, INTEGRACJI SENSORYCZNEJ –
ZAPRASZAM DO GABINETU W OKOLICY PL. WILSONA NA UL. SZAJNOCHY

mgr rehabilitacji JOANNA ANTONIEWICZ
certyfikowany terapeuta metody S.I.

Telefon: 504 251 023

Jeśli macie Państwo pytania zadzwońcie.