Pracując metodą NDT-Bobath obserwuję dziecko w jaki sposób wykonuje dane aktywności, jak jakościowo pracuje nad określoną umiejętnością, aby w przyszłości było aktywne i szczęśliwe. Zwracam uwagę na wzorce ruchowe z jakich korzysta.

Metodę NDT- Bobath z powodzeniem stosuje się u niemowląt i dzieci gdy mają:

  • zaburzenia napięcia mięśniowego;
  • asymetrie ułożenie ciała i głowy;
  • opóźnienie rozwoju ruchowego;
  • zespoły genetyczne;
  • mózgowe porażenie dziecięce.

W czasie trwania terapii ważna jest współpraca rodzic-terapeuta. Przekazuję wskazówki do pracy w domu. Wykonywany instruktaż utrwala umiejętności dziecka i skraca czas terapii.
Mogę umówić się z rodzicami na zajęcia z instruktażu pielęgnacji i opieki nad maluszkiem.
Gdy macie Państwo problem z dotarciem mogę dojechać na jednorazowy instruktaż do domu.
Pomagam ukoić niepokoje rodziców i niemowląt.