Ważniejsze warsztaty, szkolenia, konferencje w jakich uczestniczyłam w ostatnim czasie:

 • Kurs „Dieta sensoryczna -optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi” 2017
 • Konferencja naukowa: Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego; PSTIS 2017
 • Trening astronautyczny,badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne – Mary Kowar 2015
 • Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI – narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego Tracy M.Stackhause 2015
 • Trening widzenia-Mikołaj Markiewicz 2015
 • Drugie Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka – ujęcie interdyscyplinarne 2015
 • Kurs wprowadzający do terapii tkanek miękkich w pediatrii 2014
 • Kinesjology Taping-kurs podstawowy 2009
 • Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum Naukowe -Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej ujęcie interdyscyplinarne 2010
 • Dieta sensoryczna- najnowszy model masażu Wilbarger 2013
 • Mózgowe podłoże funkcjonowania człowieka 2010
 • Kurs Refresher Ndt-Bobath 2011
 • Konferencja naukowa Analiza chodu u dzieci z mpdz 2013
 • Metody komunikacji alternatywnej w pracy terapeuty integracji sensorycznej 2011
 • Logopedia a terapia Inegracji Sensorycznej 2009
 • Stymulacja uwagi słuchowej 2008
 • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath 1996
 • Kurs terapii Neurorozwojowej Niemowląt NDT-Bobath 1999
 • Kurs 2 stopnia metody Integracji Sensorycznej 2000
 • Pomoc w prowadzeniu kursu NDT-Bobath lider grupy 2002
 • Ukończenie szkolenia 1 stopnia w zakresie integracji sensorycznej 1999
 • Warszawskie warsztaty neonatologiczne – Uwarunkowania wczesnego rozwoju i postępy w terapii jego zaburzeń 2004
 • Diagnoza i terapia SI dzieci w wieku 0-18 lat 2005